Ivot je zmena
\"\"align=\"left\"Vetci tudenti sa dnes isto raduj zo zaiatku przdnin a my sa radujeme tie, aj ke na to mme in dvod. Ke sme pred piatimi rokmi zakladali tto strnku, Supernatural na Slovensku poznalo vemi mlo ud a to len vaka eskej Prime, kee u ns sa vtedy nikde nevysielal. V Kanade sa tb pripravoval na natanie druhej srie a kad nedokavosou tpol, ako to bude alej pokraova. Ani poas tch piatich rokov to vak Supernatural nemal na Slovensku vemi ruov. Markza ho nasadila neskoro v noci a to aj cez pracovn tde, m ho pochovala pod iernu zem a je otzne, i sa vbec niekedy dokme novch seri. Naastie u v tejto dobe tureckch telenoviel nemusme by odkzan na slovensk televzie :). Ako ste si u urite vimli, pri prleitosti piatich narodenn nm ikovn Mummy vytvorila plne nov dizajn. Strnka taktie zamvala starmu kdovaniu a s otvorenou nruou privtala php, za o op patr vaka Mummy. Po obsahovej strnke zmizlo zopr vec, ako naprklad Nvtevn kniha, ktor u nejak dobu zapadala prachom. Som si vedom, e vea sekci nutne potrebuje zaktualizova a mme v plne sa do niektorch z nich pusti, nebude to vak hne, pretoe teraz chceme hlavne napredova s titulkami k anime. Natanie siedmej srie sa u ochva zane a tak sa objavili aj prv spoilery na siedmu sriu. Jedn sa hlavne o informcie k tretej epizde, ktor sa zane nata ako prv a reruje ju Jensen Ackles.


| Sarinka | 30.6.2011 00:30 |


K lnku nie s zatia iadne komentre!
Pridanie komentra


Text *
Bold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napte prosm slicu 4:


copyright (c) www.supernatural.cinemaview.sk | Mozilla Firefox, Opera | 1280x800 + | TOPlist