Rozhovor s Jeremym CarveromZazreli sme to v Crowleym udsk emciu, ke pred neakanm oivenm sedel pri Deanovi?

\"Nie je to len pozostatok udskch emci,\" odhalil Carver. \"Ke si Crowley pichal udsk krv, i to priznaj alebo nie, medzi tmi dvomi sa vyvinula vzba. Nazvite to udskos alebo priatestvo, ale rozhodne medzi nimi nieo je.\"


o si bude Sam myslie o paktovan sa jeho starieho brata s Krom pekla?

\"Pri nvrate serilu bude ma Crowley Deana poriadne omotanho,\" poznamenal Carver. \"Ke sa Sam dozvie pravdu o Deanovi, nezmieri sa s tm!


Nemu spolu Winchesterovci proste vychdza?

\"Na zaiatku 10. srie s bratia v dos uniktnej situcii,\" provokoval Carver.


o sa deje v nebi?

\"Tma, Ako sa Cas vysporiada s hroziacou smrou a kde sa vid vo veden neba a anjeli, sa nane v prvej epizde,\" sbil Carver. \"Niektor anjeli s stle na zemi. o t zatlanci robia me by zaujmav.\" A o Metatron, ktor je uvznen v nebeskom alri? Videli sme ho naposledy? \"Ani omylom,\" povedal Carver, \"myslm, e Metatronov prbeh sa neskonil, km je naive.\"


Tak ak bude hlavn tma srie?

\"Asi to bude znie zhadne,\" povedal Carver, \"ale poda ma bola deviata sria vobe, akm lovekom chcete by, ako ke sa Cas rozhodoval, i zostane lovekom alebo sa znovu stane anjlom. Myslm, e desiata sria bude o tom, ako sa kad vystrie a povie si, \"Viete o, som tm, km som.\" Uvidme, ako sa to prejav u kadej jednej postavy.\"


| mummy | 17.7.2014 20:35 |


K lnku nie s zatia iadne komentre!
Pridanie komentra


Text *
Bold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napte prosm slicu 4:


copyright (c) www.supernatural.cinemaview.sk | Mozilla Firefox, Opera | 1280x800 + | TOPlist