Television Critics Association press tour


O tom, e 200. epizda bude muzikl, sme u informovali, o alie o 10. srii prezradili Jeremy Carver, Jensen Ackles a Jared Padalecki na Television Critics Association summer press tour?

Poda Jeremyho Carvera: \"o sa tka toho, ako dlho sa seril ete me vysiela, najviac ma udivuje, ako nielen tto chlapi, ale aj zvyok hercov a tbu a scenristov zostvaj najtvrdie pracujcou bandou, s akou som mal t es kedy pracova. A zana to tmito chlapcami a pokrauje Bobom Singerom, ktor by tu bol, ale prve reruje epizdu. Nerd by som znel ako z armdy, ale nikto neme skoni. Prbeh ani jeho realizcia. Ete toho mme toko o poveda, o je pozoruhodn, ke natame u 129. sriu.... nie, sme naden, e meme naalej rozprva tento prbeh.\"

Jared Padalecki rozhodne nem v plne skoni, ako sm povedal: \"Pokia sa nezni kvalita serilu a ja nepochybujem, e v schopnch rukch (Carverovch) sa to nestane, ale ak nm niekedy zavolaj s tm, e \"Viete o, myslme, e sme povedali vetko, o sme chceli...\" Naozaj mi na serili a Samovi Winchesterovi vemi zle. Zajtra mm 32. narodeniny a strvil som s nm 9 rokov ivota, take nechcem, aby dopadol tak, e ho nebudem repektova. Repektujem tto postavu a seril a scenristov a kolegov hercov a hereky. Myslm, e dostatone poznme seril a nae postavy a ak sa bude bli koniec, spoznme to a nebudeme musie nikoho proska. Teraz mm enu a deti. Mj osobn ivot vemi, vemi milujem a ke nastane as zavesi postavu Sama Winchestera na kliniec, privtam t kapitolu ivota.\"

Jensen Ackles pokraoval: \"Myslm, e vetci mme rovnak nzor. Stle sme serilom naden a za 10 rokov to ni nepokvrnilo. A spomnam si, ke som dostal posledn scenr k 9. srii a bol som plne bez seba. Sm som bol nedokav, o sa stane v 10. srii. Myslm, e km tu bude to uspokojenie, to nadenie, to vzruenie, tak potom no, budeme pokraova, km bud udia st pri ns a stle sa bavi. Milujeme tie prbehy.\"


po kliknut na obrzok sa otvor galria

V 10. srii sa predstavia nov postavy - dmoni, anjeli, duchovia, vlkodlaci a samozrejme \"strnka Deana, ktor sme ete nevideli,\" provokoval Carver. \"S dmonom Deanom zostaneme viac ako jednu epizdu,\" odhalil vkonn producent. A bude to in typ dmona Deana, ak by ste akali. \"Medzitm je Sam na love svojho brata, zatia o na rovnakom love je aj in zhadn postava a bratom to spsob problmy,\" pokraoval Carver. Na nebeskom fronte sa zameriame na Castiela, ktor je vaka slabncej anjelskej ave v ohrozen ivota.

A o sa tka plnho konca, m Carver nejak konkrtnu predstavu?

\"Musm odpoveda ako vdy a trochu to zaobali, pretoe viem, e Eric Kripke mal vdy predstavu o konci, ale zatia sa o u so mnou nepodelil,\" povedal scenrista- producent. \"A mm nejak predstavu... ale aj tak chcem necha priestor na nhody. Seril pokrauje nad vetky oakvania, take nemyslm, e by sme sa chceli nejako obmedzova. Len preto, e mm v hlave dokonal predstavu, neznamen to, e niektor z tchto chlapcov neme s niem prs.\"

Na o Jared odpovedal: \"Uvedomuje si, e si ns prve prizval k napsaniu konca, e?\"


| mummy | 19.7.2014 12:59 |


K lnku nie s zatia iadne komentre!
Pridanie komentra


Text *
Bold text Italics Link    :-) ;-) 8-) :-D :-P :-O :-( :-/ ;,( ]:-D :-[

Ochrana proti spamu. Napte prosm slicu 4:


copyright (c) www.supernatural.cinemaview.sk | Mozilla Firefox, Opera | 1280x800 + | TOPlist