...nebo, peklo, vetko.
16.5.2013 17:09 | mummy | Komentre (0) |
Dnes bolo odvysielan finle smej srie, prajem prjemn sledovanie aj so slovenskmi titulkami a urite na frum napte, ako sa vm pila ;) Teraz nm nezostva ni in, len aka do jesene na zaatie tej deviatej. Aj ke je to ete dlh doba, pr spoilerov u poznme a ke sa zaiatkom jla zane nata, urite sa objavia aj alie. Poda najnovch sprv sa musme pripravi na zmenu, Supernatural sa presunie na utorok (nho asu streda skoro rno) a bude sa vysiela po novinke na CW \"The Originals\", ktor je spin-offom serilu Uprske dennky.
Bli sa koniec srie...
25.4.2013 18:25 | mummy | Komentre (0) |
\"\"align=\"left\"Po dlhej dobe dnes bola konene odvysielan nov epizda, 08x20 Pac-Man Fever. Predpokladm, e vea z vs ju u videlo a urite sa bolo na o pozera a na om sa zasmia. Tento tde sme mali aj bonus v podobe tweetov, ktor psal Jared naivo poas vysielania a poskytol mal pohad do zkulisia. Ak si o epizde chcete pokeca viac, mte k tomu priestor na fre. alia as ns ak u o tde (a do konca srie u nebude iadna pauza vo vysielan) a poda traileru a spoilerov to vyzer zaujmavo.
Zo starch sprv na preopakovanie... Dtum vydania DVD a Blu-ray 8. srie je predbene stanoven na 10. septembra 2013, ako bonusov materil bude obsahova komentre producentov, vymazan scny, gag reel a krtke filmy s nzvami \"Raiders of the Lost Tablets\" (Vykrdai stratench tab), \"The Story of Castiel\" (Castielov prbeh) a \"Lost & Found\" (Straty a nlezy). Vetko sa ete me zmeni, vrtane obalu, ktor uverejnil tvshowsondvd.com. DVD so 7. sriou sce vylo u dvnejie, ale teraz si k nemu mete stiahnu aj slovensk titulky, bu tu alebo na tomto priamom odkaze.
Zlo nikdy nezomiera
29.3.2013 12:17 | mummy | Komentre (1) |
CW ns poteilo novm (aj ke kratukm) promom na Supernatural. Propagovanie si mohli ui Jared, Jensen a Misha aj v tomto rozhovore pre relciu Ten on Top na MTV. Ned mi nepripomen aj Supernatural Shake, ak niekto strvil nejak as mimo civilizciu a ni o tom nevie. V tom iernom vreci je Osric Chau (Kevin), Jensen by mal by v bielom drese a Jared vpravo to mvajce niem ervenm..
U s znme nzvy vetkch epizd 8. srie, ako aj dtum ich vysielania, ak ns ete jeden mal hiatus a finle bude v USA odvysielan 15.5.2013. Pr spoilerov sa objavilo aj o 9. srii.
Na strnku som zaala pridva tak tatistick informcie o epizdach 8. srie (o scenristoch, reisroch, sledovanosti), do podrobnch opisov sa nechystm, ale ak si ich niekto len tak pete, s radosou ich pridm a samozrejme uvediem zsluhy. Do galrie zas zaali pribda fotky zo zkulisia, etee mme ten twitter a podobn socilne siete, na nau rados sa herci delia o to, o na natan zavaj. Doplnen je tie info o Colte a anjelskej zbrani a pesniky, ktor v epizdach zazneli.
Radujme sa, veseme sa.
1.3.2013 10:16 | mummy | Komentre (1) |
Zana sa mesiac knihy, mono je ten najvy as preta si nov knihu na motvy Supernaturalu, ktor vyla 19.2., Fresh Meat (objednva odporam z bookdepository, maj potovn zadarmo). Alebo si mete aspo 1. marca spomen na Jensena Acklesa, ktor dnes oslavuje 35. narodeniny, elme mu vetko najlepie! M aj al dvod na oslavu, jeho manelka Danneel ak dievatko, ktor si vraj aj Jensen tajne prial, meno u maj vybrat, ale zatia si ho nechaj pre seba.
Ako ste sa mohli u 11. februra dozvedie na facebooku (ale opakovanie je matka mdrosti), Supernatural bol oficilne obnoven na 9. sriu, dokonca u vieme aj prv spoilery. alie novinky sa tkaj u len strnky, mono ste postrehli, e sa hore objavuj bleskov novinky, kde pem, o nov sa stalo i u vo svete Supernaturalu alebo na strnke, ale nie je toho dos na takt vek novinku. Pre zopakovanie, neustle pribdaj spoilery, pridala som aj nov fotky s Jaredom a Jensenom z rozhovoru pre The TV Watchtower, odkazy na ty na twitteri a zaala som dopa vroky z epizd 8. srie.

Prietr noviniek
10.1.2013 12:46 | mummy | Komentre (0) |
Nov rok toho priniesol vea. Zanem s odovzdvanm cien na People\'s Choice Awards, kde Supernatural premenil dve nomincie z troch (tyroch) a stal najobbenejm sci-fi serilom s najlepmi fanikmi! Gratulujeme! Vo videu (so slovenskmi titulkami) si mete pozrie vystpenie Jareda a Jensena, v albume na facebooku zas njdete kopu fotiek.

Aj napriek tomu, e cenu pre najlepieho dramatickho herca si odniesol Nathan Fillion (a nie Jensen alebo Jared, ktor boli tie nominovan), m Jensen dvod na rados. Jeho manelka Danneel je tehotn a narodenie prvho potomka oakvaj v lete. Taktie gratulujeme. Jared s manelkou u diea maj, ale v novinkch nezaostvaj. Okrem Jareda u mete na twitteri followova aj Genevieve, njdete ju tam ako @realGpad.
26.12.2012 19:59 | mummy | Komentre (0) | Cel lnok

S bliacim sa koncom roka nastva as rekapitulova, o sa za poslednch dvans mesiacov udialo. Pri akomkovek serili je teda zjavn otzka, ktor epizda odvysielan v roku 2012 sa vm najviac pila?

A Very Supernatural Christmas
17.12.2012 20:54 | mummy | Komentre (0) |
U o tde ns akaj Vianoce, take aj na strnke mete vidie nov vzdobu. Zo sveta Supernaturalu pre vs nemm iadnu nov sprvu, avak pravidelne pribdaj spoilery na nasledujce epizdy. Ale ako mal techu mm pre vs nov video so slovenskmi titulkami, v ktorom Jared a Jensen odhalia, za ktor pesniky na svojom iPode sa Jared najviac hanb.
Hlasujte za Supernatural
1.12.2012 17:31 | mummy | Komentre (2) |

U ste hlasovali? Na People\'s Choice Awards m tento rok Supernatural viacnsobn zastpenie, konkrtne mete hlasova (viackrt denne) v kategriach:

- Favourite Sci-fi/Fantasy TV Show (najobbenej scigi/fantasy seril) za Supernatural

- Favourite Dramatic TV Actor (obben dramatick seril) za Jareda aj Jensena

- Favourite TV Fan Following (najlep fanikovia serilu) za SPNFamily.

Obhji Supernatural vazstvo v kategri o najobbenej sci-fi seril a doku sa v tvrdej konkurencii presadi Jared alebo Jensen? To sa dozvieme 9.1.2013 na stanici CBS a teraz u veselo do hlasovania na strnke PCA.

Ahoj, Dean.
7.11.2012 22:48 | mummy | Komentre (1) |

o ns ak a neminie v novembrovch epizdach? Dozviete sa v prome (so slovenskmi titulkami).

Show must go on
26.10.2012 15:51 | mummy | Komentre (0) |

Mono sa niektor ptate, o sa to tu stalo a i sme na strnku zabudli. Nezabudli, v priebehu poslednch mesiacov normlne fungovala, len nebola napsan iadna sprva na vodnej strnke. Ale spoilery, vide s titulkami a hlavne titulky normlne na strnku pribdali a pribda bud. o sa tka noviniek, asi najvou je, e po Sare Gamble prevzal kormidlo pri serili Jeremy Carver. i je to dobr alebo zl mete pri sledovan posdi sami. Radostnou sprvou ale urite je, e Mishovi Collinsovi a jeho manelke sa koncom septembra narodilo druh diea, dcra, ktorej dali meno Maison Marie Collins.

sma sria oficilne potvrden!
3.5.2012 23:07 | Sarinka | Komentre (2) |
Do konca siedmej srie zostvaj u len tri epizdy a televzia CW sa dnes rozhodla potei fanikov a predbene obnovila Supernatural na smu sriu. alie srie si okrem neho vyslili aj serily The Vampire Diaries a 90210. Supernatural si premirou prvej epizdy smej srie pripe na svoje konto ctihodn 150. epizdu.
Poda najnovch informci bude ma sma sria a 24 epizd, objav sa v nej znova Castiel a zrejme aj Crowley.
Sera Gamble odchdza
5.4.2012 16:03 | Sarinka | Komentre (0) |
\"\"align=\"left\"Sera Gamble, ktor sa od iestej srie po odchode tvorcu Erica Kripkeho chopila kormidla, sa rozhodla, e po skonen siedmej srie odde a bude sa venova inm projektom. Na jej miesto nastpi Jeremy Carver (vkonn producent Being Human US), ktor bude seril vies po boku Roberta Singera. Jeremy Carver napsal pre Supernatural scenre k epizdam ako Sin City, A Very Supernatural Christmas, Changing Channels, Point Of No Return a alie. Hoci samotn televzia ete smu sriu oficilne nepotvrdila, teboc si o nej u aj vrabci na streche a je len otzkou asu, kedy sa tak stane.
Jared sa stal otcom
23.3.2012 15:45 | Sarinka | Komentre (1) |
\"\"align=\"left\" Jaredovi a jeho manelke Genevieve sa v pondelok 19. marca narodil syn. Jared to oznmil prostrednctvom svojho tu na Twitteri sprvou \"Je to chlapec\". astn rodiia dali chlapekovi meno Thomas Colton Padalecki a mal valibuk vil po naroden necel tyri kilogramy. Pripomeniem ete, e minul mesiac oslvali manelia svoje prv vroie. astnm rodiom, samozrejme, gratulujeme. A ke u je re o Jaredovi, taktie nedvno poskytol rozhovor, v ktorom odpoved na otzky fanikov, op k nemu nechbaj titulky.
| « previous | 16 7 8 9 10 11 12 | next » |


copyright (c) www.supernatural.cinemaview.sk | Mozilla Firefox, Opera | 1280x800 + | TOPlist