Rozhovor s Jeremym Carverom
17.7.2014 20:35 | mummy | Komentre (0) |Zazreli sme to v Crowleym udsk emciu, ke pred neakanm oivenm sedel pri Deanovi?

\"Nie je to len pozostatok udskch emci,\" odhalil Carver. \"Ke si Crowley pichal udsk krv, i to priznaj alebo nie, medzi tmi dvomi sa vyvinula vzba. Nazvite to udskos alebo priatestvo, ale rozhodne medzi nimi nieo je.\"


o si bude Sam myslie o paktovan sa jeho starieho brata s Krom pekla?

\"Pri nvrate serilu bude ma Crowley Deana poriadne omotanho,\" poznamenal Carver. \"Ke sa Sam dozvie pravdu o Deanovi, nezmieri sa s tm!


Nemu spolu Winchesterovci proste vychdza?

\"Na zaiatku 10. srie s bratia v dos uniktnej situcii,\" provokoval Carver.


o sa deje v nebi?

\"Tma, Ako sa Cas vysporiada s hroziacou smrou a kde sa vid vo veden neba a anjeli, sa nane v prvej epizde,\" sbil Carver. \"Niektor anjeli s stle na zemi. o t zatlanci robia me by zaujmav.\" A o Metatron, ktor je uvznen v nebeskom alri? Videli sme ho naposledy? \"Ani omylom,\" povedal Carver, \"myslm, e Metatronov prbeh sa neskonil, km je naive.\"


Tak ak bude hlavn tma srie?

\"Asi to bude znie zhadne,\" povedal Carver, \"ale poda ma bola deviata sria vobe, akm lovekom chcete by, ako ke sa Cas rozhodoval, i zostane lovekom alebo sa znovu stane anjlom. Myslm, e desiata sria bude o tom, ako sa kad vystrie a povie si, \"Viete o, som tm, km som.\" Uvidme, ako sa to prejav u kadej jednej postavy.\"
Spoilery a novinky
12.7.2014 22:20 | Sarinka | Komentre (0) |
Natanie je v plnom prde a spolu s nm sa pomaly zaali objavova menie i vie spoilery. Vetky doposia dostupn njdete v naej spoilerovej sekcii. Aj tento rok sa bude v americkom San Diegu kona celosvetovo znmy Comic Con a op na om nebude chba ani panel Supernaturalu. Ten dostane priestor 27. jla o 10:0011:00 rno americkho asu. Na zvedav otzky fanikov bude odpoveda Jared, Jensen, Mark Sheppard a vkonn producent Jeremy Carver. Re bude aj o 200. epizde a premieta sa bude zhrnutie vetkch deviatich sri a bonusy z DVD 9. srie. No a takto bude vyzera pecilne Comic-Conov vydanie TV Guide s Jaredom a Jensenom.

o Twitter dal...
4.7.2014 15:50 | Sarinka | Komentre (1) |

U tento utorok sa zane natanie desiatej srie a lenovia tbu vo vekom zaplavuj Twitter fotkami z prprav. Ako prv sa zane nata tretia epizda, ktor bude rerova sm Jensen Ackles. Producent Jason Fischer napsal, e je to tak blzko, a me cti prchu soli. Producent Jim Michaels zverejnil fotku, kde dajne nachytal reisra Jensena a tie fotku s komentrom, e sa chystaj na technick skku.

\"ulozisko.sk\"

Z kadho roka troka
2.7.2014 20:23 | Sarinka | Komentre (0) |
Prpravy na desiatu sriu s v plnom prde. Cel produkn tb sa u nachdza v kanadskom Vancouveri a po piatich tdoch maj napsan scenre ku piatim epizdam. Location manager Russ Hamilton na svojom Twitteri napsal, e po pretan scenrov zostal s stami dokorn a neme sa doka zaiatku natania. Ako sme vs informovali na naej facebookovej strnke, aj Jensena 25. jna zachytili na letisku poas jeho nvratu na pac. Premira desiatej srie bola posunut o tde a z pvodnho 14. oktbra sa jej dokme u siedmeho. Prv epizda ponesie nzov Soul Survivor a objav sa v nej nov postava Rowena, nestupn, ale elegantn ena, ktor sa nezastav pred nim, aby si zabezpeila svoje postavenie. Tvorcovia dajne hadaj hereku, ktor m alebo ovlda ktsky przvuk.
Misha Collins v Whose Line Is It Anyway?
11.6.2014 20:22 | Sarinka | Komentre (0) |
Misha Collins sa budci pondelok objav ako hos v relcii Whose Line Is It Anyway? (nieo ako Patrika), ktor vysiela televzia CW. Do galrie sme pridali niekoko promo fotiek a pod novinkou si mete pozrie trailer. Warner Home Video oznmilo dtum oficilneho vydania deviatej srie na DVD a Blu-ray. Bude to 9. septembra a sasou bud bonusy ako vymazan scny, pokazen scny, tri komentre od producentov a ovea viac. Obal bude vyzera takto.

Sebastian Roch sa oenil
4.6.2014 19:34 | Sarinka | Komentre (0) |

Sebastian Roch, predstavite anjela Balthazara, sa v nedeu 1. jna oenil. Za manelku si vzal austrlsku hereku Aliciu Hannah a obrad sa konal v junom Franczsku. Mladomanelom srdene gratulujeme. Sebastian bol u predtm enat s herekou Verou Farmiga (Norma Bates) a to dlhch osem rokov. Ak ste si Sebastiana v Supernaturale obbili, od septembra sa s nm mete op stretva v sesterskom serili stanice CW The Originals.

Vetko najlepie, Mark!
30.5.2014 21:22 | Sarinka | Komentre (0) |

Serilov priekopnk, ktor sa objavil sn v kadom serili, ak vs napadne, sci-fi mank a najlep kr pekla, britsk herec Mark Sheppard dnes oslavuje svoje okrhle 50. narodeniny. elme mu vetko najlepie a nech sa mu dar minimlne tak ako doteraz. Vzhadom na to, e bol Crowley zaraden v desiatej srii medzi hlavn postavy, doplnili sme aj Markovu biografiu medzi profily hercov.
Jus in Bello 2014
26.5.2014 16:37 | mummy | Komentre (0) |

Hiatus pre ns ni neznamen, bez titulkovania aspo mme as informova o vetkom ostatnom, o sa deje. Cez vkend sa v Rme u po piatykrt odohrval Jus in Bello, ktor patr medzi hercami aj fanikmi medzi najobbenejie cony. Na strnke njdete preloen rzne informcie a zopr fotiek, ktor sa objavili na twitteri a tumblr. Ak ste ete nevideli finle 9. srie, pozor na spoilery a pekulcie o 10. srii, takisto s to len tweety vytrhnut z kontextu, ke udia po nvrate ponahrvaj videa, mnoh veci mu nakoniec vyznie inak.
CW Upfronts 2014 - video
25.5.2014 22:12 | Sarinka | Komentre (0) |

Na internete sa objavilo video z tohtoronho CW Upfronts, v ktorom riadite televzie Mark Pedowitz predstavuje Supernatural. Mete si taktie pozrie video, ktor tam premietali ako shrn poslednch deviatich rokov. Po videu sa na scne objavia Jared s Jensenom a akuj fanikom. Samozrejme neme chba ani ich vzjomn doberanie sa.

Jared: no, u to bude desa rokov, kedy spolu hrme bratov a rchlo musm poveda, e sme sa aj mimo obrazovky stali bratmi. Z 20-ronch mladkov sa z ns stali 30-ron otcovia a manelia a nie je nikto in, s km by som chcel poslednch dev rokov dospieva, lovi dmonov a bojova s prerami, ne s tmto chlapom.
Jensen: Vaka, lovee.
Jared: A teraz m ty poveda nieo pekn o mne.
Jensen: Nieo pekn?
Jared: O mne.
Jensen: M super vlasy.
Jared: Je hrozn falon brat.

Crowley panuje alej
23.5.2014 21:37 | Sarinka | Komentre (0) |
Supernatural roziruje svoje rady. Po Mishovi Collinsovi, ktorho postava Castiela bola op poven na hlavn postavu, m dvod na rados aj britsk herec Mark Sheppard. Kr pekla sa me pohodlne usadi vo svojom trne, v desiatej srii sa toti stva hlavnou postavou. Crowley sa v serili prvkrt objavil poas piatej srie ako dmon z kriovatky a odvtedy sa z neho pomaly, ale isto stala kultov postava s nenahraditenm humorom a trefnmi utipanmi poznmkami, ve kto in by mohol Sama vola Paroh, ke nie on.
Titulky na 09x23 Do You Believe In Miracles
21.5.2014 20:24 | Sarinka | Komentre (2) |

Konene sme sa dokali a u deviaty rok tu mme finle srie. Herci a tvorcovia subovali zitok, ak sme ete nevideli, presvedte sa sami a dajte nm vedie, i sa vm epizda pila. Vyvarujte sa, prosm, spoilerom, aby ste zitok nepokazili tm, o to ete nevideli. akujeme vetkm za priaze a sn sa vidme aj pri alej srii - Mummy, Dzajnisko a Sarinka.

SK Titulky
Hudba
Trailer
Stiahnu
Diskusia
Sledovanos bola 2,28 mil. (jedna z najlepch)
Rozhovory z CW Upfronts 2014
19.5.2014 20:49 | Sarinka | Komentre (0) |

Ako sme vs u informovali, minul tde vo tvrtok sa konal CW Upfronts a Jared, Jensen a Misha zodpovedali niekoko zvedavch otzok novinrov. Preloili sme tyri najzaujmavejie rozhovory, v krorch sa dozviete, o si myslia o finle, desiatej srii, i by sa seril uchytil aj teraz a ovea viac. Jensen prezradil, e aj v desiatej srii bude rerova jednu epizdu. Po kliknut na obrzky hercov sa dostanete k videm. V galrii tie njdete kopec fotiek.
Kanadsk promo k finle
17.5.2014 20:01 | Sarinka | Komentre (0) |
Sam: Zaho t epe, Dean.
Dean: Uhni.
Metatron: Bude to chvatn.
Sam: Nieo sa s tebou deje, Dean.
Dean: o to so mnou je?
| « previous | 14 5 6 7 8 9 1012 | next » |


copyright (c) www.supernatural.cinemaview.sk | Mozilla Firefox, Opera | 1280x800 + | TOPlist